Könyvtár [szerkeszthető]

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata:
https://cskwiki.hu/konyvtar/

 

Közgyűjtemény, mely az írott, nyomtatott, egyéb formában rögzített kulturális javakat gyűjti, feldolgozza, feltárja és szolgáltatja. A gyűjtemény jellege és a szolgálandó célközönsége alapján számos típusát különböztetjük meg, így beszélünk többek között nemzeti könyvtárról, települési könyvtárról, szakkönyvtárról, iskolai könyvtárról, felsőoktatási, vállalati, egészségügyi, sőt elektronikus (digitális) könyvtárról is. A települési könyvtár a közösség információs tere, olyan tudástranszfer pont, ahol a szegények és gazdagok, a különböző hátrányokkal küzdők, a valamilyen szempontból kisebbséghez tartozók egyenlő eséllyel juthatnak információkhoz, könyvtári ellátáshoz. A könyvtár a kulturális alapellátás és művelődés színtere, az információhoz való egyenlő esélyű hozzáférés alapintézménye. A dokumentumokban rögzített információkat számos formában és módon (előadások, rendezvények, képzések, kiállítások, megbeszélések, bemutatók, kiadványok stb.) közvetíti a felhasználóhoz, ezekhez helybeni és távoli elérést is biztosítva. A könyvtárak rendszert alkotnak. A könyvtári hálózat közvetíti a könyvtári rendszerben fellelhető tudástartalmakat a világ minden tájáról. Az 1997. évi CXL. törvény szerint a törvényben meghatározott könyvtári dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését és használatát biztosító szervezet.

Forrás: 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről – a hatályos változat szerint