Helyzetfeltárás – civil szervezetek [szerkeszthető]

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata:
https://cskwiki.hu/helyzetfeltaras-civil-szervezetek/
 
Az alapinformációk között többek között a település életét meghatározó szereplőkről gyűjtöttük be az alapvető ismereteket: az önkormányzatról, az intézményekről (és az általuk nyújtott szolgáltatásokról), a gazdasági szereplőkről és természetesen a lakosságról. Egy fontos szereplőről azonban nem beszéltünk eddig, mert erre külön szócikket szántunk: a civil szervezetekről.

A civil társadalom ideája az a „tér”, amelyben a lakosok, mint egymással egyenlő, autonóm (szabad és öntevékeny) személyek jelennek meg. Ahol nincs „külső” kötelezettség, csak a szabad akaratból történő cselekvés, nincs más kötöttség, csak a szabad akaratból létrehozott társulás.

Az ideát megfoghatóbbá téve a civil szervezetek az államtól független (nem-kormányzati) és nem profitorientált (nonprofit), önkéntes alapon szerveződött (önkéntes), az intézményesültség valamilyen szintjén álló szerveződések.

Települési szinten a civil szervezetek létrehozásának és működésének jellemző célja, hogy

 • egy csoport a tevékenységének szervezeti keretet adjon (pl. egy kézműves klub),
 • egy ügyet (pl. a település fejlesztése, a közösségi élet szervezése) felvállaljon, egy csoportot (pl. fiatalok) képviseljen, illetve számára szolgáltatást nyújtson,
 • egy intézményt (pl. iskola) támogasson, illetve fenntartson.

Mérése – a civil szervezetek feltérképezése
A törvény meghatározásában civil szervezet a következő formákban működhet: civil társaság, egyesület, alapítvány, vagy ezek szövetsége. A civil szervezetekről a bíróság nyilvántartást vezet. A civil szervezetekre itt székhelyük szerint is kereshetünk. A nyilvántartásból azonban nem derül ki, hogy a szervezet folytat-e aktív tevékenységet, és azt a tevékenységet valóban a székhelyéül bejegyzett településen folytatja-e. Ezért az interjúk során érdemes a településen működő civil szervezetekre is rákérdezni. Fontos, hogy az intézményesültség szintje itt ne legyen szempont: a „térképre” kerüljenek fel azok a szerveződések is (pl. érdekcsoportok, lelkes önkéntesek), akiknek nem tömörülnek formális szervezetbe.
A civil szervezetek megismerése
Azon az alapvető kérdésen túl, hogy milyen civil szervezetek működnek aktívan a településen, az önkormányzat és az intézmények munkatársai az interjú során további információkkal is tudnak szolgálni. Ezeket persze az adott civil szervezet vezetőjétől közvetlenül is megkérdezhetjük, de előfordulhat, hogy a helyzetfeltárás során nem tudunk minden meghatározó civil szervezetet felkeresni.

Ebben az esetben is fontos, hogy egy átfogó képet kapjunk a civil szervezetek térségi, települési, illetve intézményi beágyazottságáról, tevékenységéről:

 • Van feladat-ellátási szerződése a civil szervezetnek? Melyek ezek a területek?
 • A civil szervezetek által rendezett település(rész) szintű programok száma egy naptári évben.
 • A civil szervezetek által rendezett saját célú programok száma egy naptári évben.
 • Van-e élő kapcsolata egyéb civil szervezettel? helyi, térségi/járási, regionális, országos, nemzetközi.
 • Hány civil szervezettel van élő kapcsolata?

A civil szervezetek tagságáról, szervezettségéről, infrastrukturális helyzetéről, működéséről szóló belső információkat viszont valószínűleg csak az adott civil szervezet vezetőjétől tudjuk meg az interjú során:

 • Az adott civil szervezet bejegyzett tagságának a létszáma.
 • Az adott civil szervezet életébe bevontak létszáma.
 • Az érintett civil szervezet hatóköre? helyi, térségi/járási, regionális, országos, nemzetközi.
 • Van-e olyan helyisége, amely a feladatellátáshoz szükséges?
 • A rendelkezésre álló helyiség az Önkormányzat által biztosított, vagy egyéb szervezettől/magánszemélytől áll rendelkezésre helyiség?
 • Amennyiben rendelkezik helyiséggel, azt kizárólag a saját szervezete használja, vagy meg kell osztoznia más szervezetekkel?
 • A szervezet tagjai az elmúlt egy naptári évben vettek részt a tevékenységi körökhöz kapcsolódó képzésen (akkreditált és nem akkreditált egyaránt)?

Javaslat az országos kérdőívre: A részvételre vonatkozó kérdésnél érdemes lehet kitérni a civil szervezethez kötődő részvételre: Részt vesz valamely, a településen tevékenységet folytató civil szervezet életében? Milyen tevékenységekkel vesz részt a települési civil szervezet életében (adományozó, tag / önkéntes, fizetett munkatárs)?
 
A szócikk alapját képező dokumentum: Közösségfejlesztői folyamatok mérése-értékelése módszertani útmutató