Helyzetfeltárás – alapinformációk [szerkeszthető]

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata:
https://cskwiki.hu/helyzetfeltaras-alapinformaciok/

 

A helyismeret megszerzéséhez, a jelen megértéséhez, az adottságok felméréséhez tisztában kell lennünk a legfontosabb, alapinformációkkal. A fejezet további részében kiemeljük azokat a témákat, amelyekre a helyzetfeltárás során fókuszálni érdemes.

Ahhoz azonban, hogy ezeket értelmezni tudjuk, szükségünk van egy értelmezési keretre, egy viszonyítási pontra: ezt adják meg az alábbi alapvető információk:

  • település elhelyezkedése, térségben betöltött szerepe, jellege
  • a település múltja
  • gazdasági helyzet (mutatói, emberek hol dolgoznak? vannak-e nagyobb cégek? hol dolgoztak korábban? a szolgáltatások elérhetősége és színvonala. elérhetősége/közlekedés. szegénységi mutatók. a javak tulajdonviszonya. vannak-e a közösségnek erőforrásai?)
  • állami szolgáltatások elérése, intézményi / szakember ellátottság
  • helyi társadalom, demográfia (jelenlegi helyzet, látható folyamatok, trendek)
  • történelmi, generációs, etnikai folyamatok, megosztottság / törésvonalak

 
Mérése

Az interneten ma már rengeteg információt megtalálunk, kiindulási pontunk a település hivatalos honlapja lehet. Valószínűleg megtaláljuk itt a stratégiákat, szabályzatokat, egyéb fontos dokumentumokat is. Nem kell félni a statisztikáktól sem: bizonyos területeken (pl. demográfia) a statisztikai adatokból nyerhetünk pontos információt. A település múltját a helytörténeti irodalomból ismerhetjük meg. Az önkormányzat megkerülhetetlen információforrás: nem csak azért, mert vannak témák, amelyek máshonnan nehezen ismerhetők meg, hanem azért is, mert fontos az a helyi tudás, az az interpretáció, amivel ezek az interjúk megszerzett tudásunkat kiegészítik. És ne feledkezzünk meg az információ gyűjtésének legtermészetesebb módjáról, a megfigyelésről sem. Töltsünk el időt a településen és környékén: utazzunk, sétáljunk, nézzünk be helyekre, ha úgy adódik, beszélgessünk.

 
A szócikk alapját képező dokumentum: Közösségfejlesztői folyamatok mérése-értékelése módszertani útmutató