Hagyomány [szerkeszthető]

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata:
https://cskwiki.hu/hagyomany/

Nemzedékről nemzedékre öröklődő, közösségben tovább élő tudás, ismeret, gyakorlat. Az élet bármely területére vonatkozhat, praktikus, a mindennapokat segítő vagy vallásos, babonás, hiedelmekhez kötődő tudáshalmaz. Kötődhet hozzá tárgyi, eszközbeli kiegészítés, szokás. Azokat a tevékenységeket nevezhetjük hagyományosnak, melyek már több generáción keresztül átadásra kerültek akár a jelenben, napjainkig, vagy a társadalom történetének egy korábbi szakaszában.

Hagyományéltetésnek nevezzük a tudáshalmaz tudatos továbbörökítését, napjainkban is tartó továbbadási folyamatát – az élő közösség tudja fenntartani a hagyományt. (Sebő Ferenc szerint a hagyomány nem beteg, hogy ápoljuk, és nem is rab, hogy őrizzük. A hagyományt éltetni kell, és akkor marad továbbra is az élet része.)

A szócikk alapját képező dokumentum:

Közösségfejlesztés módszertani útmutató