Életminőség [szerkeszthető]

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata:
https://cskwiki.hu/eletminoseg/

A jólét (anyagi körülmények, életszínvonal-elemek) és a jól-lét szubjektív megélésének olyan kombinációjából áll, amely egyéni vagy társadalmi elégedettséget jelent.
Az egyén és a társadalom szintjén egyaránt vizsgálható.
Az értelmes és boldog élet megélhetőségének színvonala függ társadalmi tényezőktől (pl. a kormányzás színvonalától, a honos normáktól és tradícióktól, az erőforrásokhoz való hozzájutás módjaitól, a fizikai környezet egészségességétől, a társadalmi bizalom állapotától), amelyek vagy teret nyitnak vagy korlátozzák az egyéneket vágyaik és szükségleteik megformálásában, életcéljaik kitűzésében.
A szubjektív életminőség nagyban függ az egyének látásmódjától, a valóságot észlelő-értelmező képességüktől, amelyekre cselekvési tapasztalataik értékelésén keresztül tesznek szert, valamint a társas kapcsolataik visszajelzése révén. A szeretetet adó és elismerést jelentő közösségekben való tagság az egyik döntő dimenziója az életminőségnek, hisz ez pozitív viszonyulást, önbizalmat ad, amely megadja a jól funkcionálás örömét.
Erik Allardt finn kutató: Having, Loving, Being – modellje 3 tényezőt gondol döntőnek: Bizonyos javakat birtokolni, Erősen kötődni, szeretni, s Létezni (kiteljesíteni az emberi mivoltunkat).

A szócikk alapját képező dokumentum:

Közösségfejlesztés módszertani útmutató