Az integráns múzeum [szerkeszthető]

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata:
https://cskwiki.hu/az-integrans-muzeum/

 

Az intézmény társadalmiasítása a gyakorlati együttműködésen túl azt is jelentheti, hogy az adott közösség problémái, tervei, rutinjai, konfliktusai is megjelennek az intézményi praxisban. Ez a múzeumi szférában sem új keletű dolog.

  • Az ICOM (International Council of Museums) 1971-es, 9. Konferenciáján megfogalmazódott az igény a múzeum mint társadalmi intézmény radikális átalakulására, az addiginál erőteljesebb társadalmi szerepvállalás
  • Egy év múlva a Santiagói Kerekasztalon az „integrális múzeum” fogalmán dolgoztak a főleg Latin-Amerikában, Kanadában, Franciaországban, Portugáliában működő múzeumok képviselői, azaz közösségi múzeumokat kívántak létrehozni.
  • 1984-ben Québecben találkoztak ismét a First New Museology Workshop-on, ahol lefektették a MINOM (Mouvement international pour une nouvelle Muséologie), azaz az Új Muzeológiai Mozgalom alapjait: a lokális problémákra adható válaszokat, a helyi társadalmi, politikai és kulturális követelmények megváltoztatásában történő aktív részvételt helyezték középpontba.
  • A megújítási folyamat újabb lépéseként került megfogalmazásra, hogy a múzeumoknak túl kell lépni a tárgyak megőrzésén, dolgozniuk kell a közösségek helyzetének javításán. A tágabb szerepkör jelölésére került bevezetésre a már említett integrális múzeum fogalma. Ennek értelmében a múzeum az adott terület, közösség és örökség egységén belül felelős a társadalom érdekeiért mint társadalmi menedzser.

A szócikk alapját képező dokumentum:

Intézmények társadalmiasítása módszertani útmutató