Az integrált közösségi tér és közösségi szolgáltatások feladatai [szerkeszthető]

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata:
https://cskwiki.hu/az-integralt-kozossegi-ter-es-kozossegi-szolgaltatasok-feladatai/

 

A közösségi szolgáltatások egy épületbe történő integrálása és elérhetővé tétele mára már megszokottá és példaértékűvé válik és utat mutat azon helyi vezetőknek, akiknél az integráltság még gondolati szinten sem jelenik meg. Az infrastrukturális feltételek megteremtése elengedhetetlen a többfunkciós terek működtetéséhez, de a ”tégla” nem minden. A fal csupán egy lehetőség, egy adottság, melyet különböző szakmai szempontok és helyi igények alapján kell megtölteni tartalommal. A közösség bevonásával fel kell mérni a település igényeit, meg kell vizsgálni a már adott szolgáltatásokat, s együttműködést kell generálni az integrálható területeken. A több funkciót ellátó közösségi tér célja, hogy a településen élőket kimozdítsa otthonukból, esélyteremtő és támogató lépéseket valósítson meg a különböző célcsoportot elérő szolgáltatások bevezetésével az ott élő családok hátrányainak kompenzálása és esélyegyenlőség előmozdítása érdekében.

A Művelődési Ház társadalmiasításával a közösségi térnek lehetőséget kell adnia a lakossági kezdeményezéseknek. Ha a bizalmat és a lehetőséget megadjuk az egyéneknek, akkor aktívak lesznek azok a felelős és cselekvő állampolgárok, akik nem csak elvárják a szolgáltatások meglétét, hanem tesznek önmagukért, szűkebb és tágabb környezetükért, és e pozitív értékek mentén maguk is a szolgáltatások generátorai lesznek.

A közösségi szolgáltatások alapvetése, hogy az állandóan változó és folyamatosan megújuló társadalmi igényekhez igazodnak. Az integrált közösségi teret működtetőknek figyelemmel kell lenniük a megjelenő igényekre és a szolgáltatási portfóliót is ennek megfelelően kell változtatni a financiális lehetőségek figyelembevétele közben.

Az integrált közösségi és szolgáltató terek a cselekvőképes egyén kibontakozási lehetőségének megteremtése mellett egy térben teszik lehetővé, s a rendszeres nyitva tartással elérhetővé a lakosság számára a helyben releváns szolgáltatásokat. A több funkciót ellátó tereknek nyitottnak kell lenni minden olyan szolgáltatásra, amely a helyi lakosság igényeiben merül fel, a kétszemélyes beszélgetésektől kezdve a helyiek többségét megmozgató, alkalomadtán több száz főre duzzadó rendezvényig.

Javaslatok a közösségi terek infrastrukturális esélyegyenlőségének megteremtésén túl a hátrányos vagy kevésbé elért célcsoportok foglalkozásaihoz és a közösségi aktivitás fokozásához:

  • prevenciós programok szervezése (droghasználat, bűnözés megelőzése stb.);
  • hátránykompenzáló programok kialakítása és működtetése (szabadidős programok szervezése);
  • az akadálymentesítésen túl a közösségi terek és épületek több funkciót kiszolgáló lehetőségeinek kialakítása, fejlesztése (sportpályák, játszóterek);
  • egyházakkal, szakhatóságokkal, rendőrséggel történő együttműködés kialakítása;
  • hálózati együttműködés kialakítása a térségben, járásban annak érdekében, hogy a célcsoportok maximálisan elérésre kerüljenek, s tapasztalatátadásokkal segítsék és kiegészítsék a kulturális intézmények egymás feladatellátását;
  • szakemberek egymás közötti információ- és ismeretátadási lehetőségének biztosítása fórumokon, tájékoztatókon keresztül;
  • civil szervezetek létrehozásának elősegítése, majd a működtetés szakmai támogatása;
  • a szabadidő aktív eltöltési lehetőségéről információk eljuttatása a veszélyeztetett célcsoportok számára;
  • alternatív szabadidő-eltöltési formák népszerűsítése;
  • családok bevonása a szabadidős tevékenységbe.

Az integrált közösségi és szolgáltató terek tehát a cselekvőképes egyén kibontakozási lehetőségének megteremtése mellett a következőkre hivatottak a szükséges közösségi szolgáltatások egy épületbe történő szervezésével: egy térben teszik lehetővé, s a rendszeres nyitva tartással elérhetővé a lakosság számára a helyben releváns szolgáltatásokat. Az egy térbe integrált különböző szolgáltatások célja a közösségfejlesztési funkciók bővítése, legyen az egy színházi előadás, egy civil szervezeti találkozó, a vállalkozók információnyújtásának helye, vagy akár kisebb sportprogram, illetve ifjúsági vagy nyugdíjas klub napi összejövetele. A több funkciót ellátó tereknek nyitottnak kell lenni minden olyan szolgáltatásra, amely a helyi lakosság igényeiben merül fel, a kétszemélyes beszélgetésektől kezdve a helyiek többségét megmozgató, alkalomadtán több száz főre duzzadó rendezvényig. Az integrált közösségi tér nem színház, nem klubhelyiség, nem könyvtár, nem irodai tér, hanem a község, a kisváros szinte minden közösségi funkciót egybehívó környezete.

A szócikk alapját képező dokumentum:

Esélyegyenlőségi módszertani útmutató