Az együttműködési keretek rögzítése [szerkeszthető]

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata:
https://cskwiki.hu/az-egyuttmukodesi-keretek-rogzitese/

A társadalmiasításnak összesen 4 kritériuma van intézményi oldalról. Amennyiben ezek együttesen érvényesülnek, akkor optimálisan társadalmiasítottnak, amennyiben csak elemeiben érvényesülnek akkor, minimálisan vagy közepesen társadalmiasítottnak tekinthetünk egy intézményt.

A társadalmiasítás kritériumai intézményi oldalról
A társadalmiasítás kritériumai intézményi oldalról

Az együttműködési keretek rögzítése

A fenntartó, az intézményi menedzsment, továbbá a polgárok és közösségeik közösen tudják áttekinteni, hogy melyek azok a társadalmiasítási területek, ahol az együttműködés, vagy a felelősségmegosztás (felhatalmazás, hatáskörátadás) lehetséges, és ezt az alapító okirat, az SZMSZ és minden megfelelő dokumentum kiegészítésével „szentesíteni” is lehet. Ennek feltétele: intézmény oldaláról a jogi keretek tisztázása (meddig lehet elmenni), az érintettek oldaláról a rendelkezésre álló emberi, pénzügyi, kapcsolati, technológiai erőforrások és egy megalapozott koncepció bemutatása az adott tevékenység, feladat, projekt tekintetében. Lényeges, hogy az együttműködési keretek ne gumiszabályok, hanem pontosan meghatározottak legyenek, így is biztosítva azt, hogy azokat egy helyi hatalomváltás nem temetheti maga alá.

A szócikk alapját képező dokumentum:

Intézmények társadalmiasítása módszertani útmutató