Az alacsony vs. magas intenzitású találkozóhelyek dichotómiája [szerkeszthető]

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata:
https://cskwiki.hu/az-alacsony-vs-magas-intenzitasu-talalkozohelyek-dichotomiaja/

 

Az alacsony vs. magas intenzitású találkozóhelyek dichotómiáját Ragnar Audunson dolgozta ki. Ez a dichotómia ragadja meg a különbséget azon helyek között, ahol a fő érdeklődésünket és elkötelezettségeinket éljük ki – és azokkal találkozunk, akik osztják ezeket – (magas intenzitású) valamint azok között, ahol más értékeket valló és különböző érdeklődéssel rendelkező emberekkel szembesülhetünk (alacsony intenzitású). [1]

Magas intenzitású találkozóhely lehet a vallásos emberek számára a templom, a sportolók számára egy-egy sportegyesület, azonos érdeklődésű diákoknak valamely szakkör, de sok esetben akár a munkahely is. Ezekben a találkozások intenzíven, egy-egy jól meghatározható téma, értékek mentén zajlanak. Az emberek biztosak lehetnek abban, hogy a saját életüket meghatározó értékek jelentős részét a többiek is osztják, ami miatt ezeket a találkozóhelyeket a nyitottság és az egymás iránti bizalom jellemzi. Egy magas intenzitású találkozóhelyet rendszeresen látogatók között (cserkészcsapatban, kórusban, sportegyesületben, civil közösségekben, hittanórán) mindenki biztos lehet benne, hogy nem fogja a társa kinevetni, ha őszintén elmondja a gondolatait, nem fogja eltulajdonítani az őrizetlenül hagyott személyes tárgyait, többet ér az adott szó és általában biztonságosabb a légkör. Ez nem feltétlenül igaz olyan közösségekben, ahol a tagok nem ismerik egymást, nem lehetnek biztosak abban, hogy a másik ugyanazon értékeket vallják magukénak. A társadalom éppen ezért igényli az alacsony intenzitású találkozóhelyeket is, ahol az emberek szembesülhetnek mások nézeteivel, értékrendjével, megismerhetik egymást, így idegenek között is erősödhet a bizalom. A multikulturális társadalmakban alacsony intenzitású találkozóhelyek kellenek ahhoz, hogy megfigyeléseket tehessünk alacsonyabb vagy magasabb végzettségű, más etnikai csoporthoz tartozó, más vallású emberekről, azok szokásairól. Ehhez azonban csak értéksemleges, nyitott terek lehetnek megfelelőek, mint például a könyvtár vagy más közművelődési intézmény, ami biztonságos teret enged az önkifejezésre. Ezeken a helyeken esély van rá, hogy olyan emberek is együtt töltsék az idejüket, akik a közös érdeklődés, az életkor vagy élethelyzetbeli hasonlóság hiánya miatt soha nem jelennének meg ugyanazon terekben.

Az alacsony intenzitású találkozóhelyek szükségesek a társadalmi tőke növeléséhez. Általában elmondható, hogy az élet olcsóbb és egyszerűbb, ha az emberek megbíznak egymásban. A bizalom megteremtéséhez pedig olyan helyek kellenek, ahol esély van a sajátunktól eltérő élethelyzetekkel, kultúrákkal, normákkal való szembesülésre, és a közös értékek megteremtésére.

Irodalomjegyzék:

[1] Audunson, Ragnar: The public library as a meeting-place in a multicultural and digital context The necessity of low-intensive meeting-places = Journal of Documentation (61. évf.) 3. sz. 429-441. p.

A szócikk alapját képező dokumentum:

Esélyegyenlőségi módszertani útmutató