A segítés [szerkeszthető]

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata:
https://cskwiki.hu/a-segites/
 
Szociális érzék alatt nem a közösség élete és érdekei iránti elkötelezettséget – ennél jóval szűkebben értelmezzük: a tőlünk társadalmilag alacsonyabban, rosszabb helyzetben lévőkkel szemben megnyilvánuló érzést. Ez a felfogás a közösségfejlesztés szemszögéből mindenképp vitatható, ugyanis ebből a felfogásból táplálkozik az az elképzelés, hogy a társadalmat, az ezt alkotó embereket és egyéneket el kell látnunk, segítenünk kell, gyámkodni és atyáskodni kell felettük. Szemben azzal a nézettel, amely a középpontba a képessé válást helyezi célként, annak a képessé tevő folyamatnak a révén, amelyben az emberek megtanulják saját problémáik felismerését, érvényesítését vagy megoldását, a társadalmi és önfenntartó folyamatokban való cselekvő részvételt, mely által közelebb jutnak saját életük irányításához.

Ezt a fajta segítést, a közösség képessé tételét tartja az elesettekkel való törődés üdvözítő útjának Paulo Freire is, mégpedig a közösségi tanuláson keresztül. Elnyomókra és elnyomottakra osztja a társadalmat, ahol az elnyomottaknak szánja azt a feladatot, hogy felszabadítsák mind önmagukat, mind az elnyomóikat. Az elnyomóknak ugyanis sohasem lesz célja ezt a fajta igazságtalanságot megszüntetni, hiszen akkor az életüket, a társadalomban elfoglalt helyükre magyarázatot adó jótékonyság érzését nem élhetnék át. A valódi nagylelkűség pontosan abban nyilvánul meg, hogy küzdünk azoknak az okoknak a radikális megszüntetéséért, amelyek a hamis jótékonyságot fenntartják.[1]

Ahhoz, hogy ne rémüljenek meg a szabadságtól, tudjanak vele élni, és vágyjanak rá, meg kell tanulni az abban való eligazodást és mozgást. Mindez csak közös tanulással, összefogással, szervezett és tudatos cselekvéseken keresztül valósulhat meg. A közösségfejlesztési folyamat ilyen szervezett, tudatos közös tanulási alkalmakból épül fel. Kérdésként vetődik fel, hogy az ilyen tanulási folyamatoknak vannak-e pedagógiai vonatkozásai?
 
Irodalomjegyzék:

[1] Freire, Paulo (2003 (1972)): Az elnyomottak pedagógiája. In: Kozma Tamás-Tomasz Gábor: Szociálpedagógia. Budapest: Osiris Kiadó, 398.

 
A szócikk alapját képező dokumentum: Esélyegyenlőségi módszertani útmutató