Kulturális értéktár

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata:
https://cskwiki.hu/pub/kulturalis-ertektar/

Az akcióterületen közösségi részvétellel felszínre kerülő helyi értékek számba vétele, amely alapját képezi az adott településen, településrészen elinduló társadalmi, illetve gazdaságfejlesztési folyamatoknak.

A helyi értékek 8 kategóriába sorolhatóak:

  1. agrár -és élelmiszergazdaság;
  2. egészség és életmód;
  3. épített környezet;
  4. ipari és műszaki megoldások;
  5. kulturális örökség;
  6. sport;
  7. természeti környezet;
  8. turizmus és vendéglátás. [2]

Ágazati értéktár: az egyes ágazatokért felelős miniszterek által azonosított nemzeti értékek adatainak gyűjteménye;

nemzeti érték: a magyarság és a magyarországi államalkotó nemzetiségek tevékenységéhez, termelési kultúrájához, tudásához, hagyományaihoz, a magyar tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték vagy termék, illetve a tájhoz és élővilághoz kapcsolódó materiális vagy immateriális javakat magába foglaló tájérték, amely tanúskodik egy emberi közösség és az adott terület történelmi kapcsolatáról;

tájegységi értéktár: több szomszédos település, illetve földrajzi, történelmi vagy néprajzi szempontok alapján egységet alkotó tájegység területén fellelhető nemzeti értékek közül az adott Tájegységi Értéktár Bizottság által tájegységi értékké nyilvánított értékek adatait tartalmazó gyűjtemény;

települési értéktár: a települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény.

Irodalomjegyzék:

[1] 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról
[2] 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról

A szócikk alapját képező dokumentum:

Közösségfejlesztés módszertani útmutató