Közművelődés, közösségi művelődés

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata:
https://cskwiki.hu/pub/kozmuvelodes-kozossegi-muvelodes/

 

A kulturális szféra azon ágazata, ezen belül intézményrendszere, amely az aktív közösségi művelődést és a kulturális javak, szolgáltatások közvetítését végzi. Állami, önkormányzati és más forrásokból, általános és specifikus jogszabályok alapján működik.

E fogalom tartalma továbbá az egyének és közösségek művelődési aktivitását felkeltő, segítő feltétel és tevékenységrendszer, amely lehetőséget nyújt az önművelésre, a civil önszerveződésre, a közösségi művelődésre, az egész életen át tartó és az élet minden dimenziójára kiterjedő művelődésre.

A közművelődés így olyan ön- és társadalomfejlesztő tevékenységrendszer, amelyben a művelődésszervezés, felnőttoktatás, kultúraközvetítés végső célja és tartalma az életminőség javítása és a humán erőforrás fejlesztése.

A közművelődés fogalma alatt a köz (a nép, a polgárok életkori vagy más, pl. érdek- és érdeklődési csoportjainak) olyan művelődéséről van szó, amely közösségi jelenlétet, aktivitást feltételez és meghatározható szervezetekhez, intézményekhez, fizikai terekhez is köthető.

A „közművelődés” és „közösségi művelődés” kifejezések egymás szinonimái. A közösségi művelődés kifejezés alkalmazásának és annak a szakmai, szakpolitikai közbeszédbe való beemelésének célja a művelődési folyamatok és a közművelődés intézmény- és szervezetrendszere által végzett tevékenységek, a közművelődési közszolgáltatások közösségi jellegének – azaz annak, hogy e tevékenységrendszernek egyszerre célja, alanya, résztvevője és tárgya is a közösség – hangsúlyozása.

Forrás: Koncz G. – Németh J. – Szabó I. (szerk.). (2007). Közművelődési fogalomtár. Oktatási és Kulturális Minisztérium