mélyszegénység

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/kozossegfejlesztes-a-melyszegenysegben-elo-kozossegekkel-szerkesztheto/ Nincs recept arra, hogy hogyan is dolgozzunk a közösségekkel, a településekkel, a településrészekkel. Minden esetben a helyi viszonyokat kell alapul venni, és azokat figyelembe véve lehet csak a megfelelő módszert, módszereket kiválasztani. Ahhoz, hogy ezt a fejlesztő szakember, majd a köré csoportosuló központi mag és szélesebb kör meg tudjaTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/melyszegenyseg-szerkesztheto/ A mélyszegénység újkeletű fogalom, a XX. század második felében jelent meg. Azt a jelenséget értjük alatta, amikor valaki hosszú időn keresztül a relatív szegénységi küszöb alatt él, és nem látszik annak lehetősége, hogy helyzetéből önerővel, külső beavatkozás, segítés nélkül ki tudna törni. A mélyszegénység esetén a kockázati tényezők összeadódnak:Tovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/szegenyseg-es-melyszegenyseg-szerkesztheto/   A XXI. század egyik globális problémája a szegénység, amelyet a növekvő egyenlőtlenségek okoznak, s amelynek egy része átmeneti jellegű, a gazdasági recesszió eredményeként jön létre. A növekvő egyenlőtlenségnek strukturális okai is vannak, ilyenek például jövedelem- és vagyoneloszlás, egyes társadalmi rétegek és csoportok társadalmi és gazdasági alávetettsége. Az átmenetiTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/melyszegenyseg/ A Világbank definíciója szerint mélyszegénységben él az az ember, aki naponta 1,90 USA dollárnál alacsonyabb jövedelemmel rendelkezik. A jelenség azonban ennél jóval összetettebb, nem mérhető és jellemezhető pusztán a jövedelem dimenziójában. A mélyszegénység fogalmát a Havas Gábor által összeállított kritériumrendszer írja körül a legtalálóbban. Eszerint azokat a közösségeket, amelyekTovább olvasom