közösségi felmérés

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/kozossegi-felmeres/ Definíció: A közösségi felmérés egy „ajtótól ajtóig” történő, a helyi lakosok aktív részvételével megvalósuló, közösségfejlesztő aktivizáló módszer, amelyen keresztül mindenki megszólításra (bevonásra) kerül a településen, s a közjóért cselekvők köre szélesedik. A tevékenység célja: A helyi cselekvők körének további szélesítése. A helyi embereket valóban érdeklő ügyekről széles körű véleményhalmazTovább olvasom

A szócikk szerkeszthető (közösségi) változata: https://cskwiki.hu/pub/kozossegi-felmeres-2/   A közösségi felmérés egy „ajtótól ajtóig” történő – a helyi lakosok aktív részvételével megvalósuló – aktivizáló módszer. A módszer elemei: az interjúk és a közösségi beszélgetések során feltárt problémakörökre a helyi közösség által elkészített kérdőív eljuttatása a háztartásokba, a kérdőívek begyűjtése, feldolgozása és az eredmények kiadványba szerkesztése. ATovább olvasom