Régebbi bejegyzések:

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata: https://cskwiki.hu/leveltar/   A maradandó értékű iratok tartós megőrzésének, levéltári feldolgozásának és rendeltetésszerű használatának biztosítása céljából létesített intézmény. közlevéltár: a nem selejtezhető köziratokkal kapcsolatos levéltári feladatokat – ideértve a tudományos és igazgatási feladatokat is – végző, közfeladatot ellátó szerv által fenntartott levéltár; nyilvános magánlevéltár: a természetes személy, valamint a nemTovább olvasom