Régebbi bejegyzések:

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata: https://cskwiki.hu/kozossegfejlesztes-a-melyszegenysegben-elo-kozossegekkel/ Nincs recept arra, hogy hogyan is dolgozzunk a közösségekkel, a településekkel, a településrészekkel. Minden esetben a helyi viszonyokat kell alapul venni, és azokat figyelembe véve lehet csak a megfelelő módszert, módszereket kiválasztani. Ahhoz, hogy ezt a fejlesztő szakember, majd a köré csoportosuló központi mag és szélesebb kör megTovább olvasom

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata: https://cskwiki.hu/a-szegenyseg-kulturaja/   A szubkultúra egy társadalmon belül jól elhatárolható csoportra jellemző viselkedések és értékek összessége. A szegénység sajátos szubkulturális normákra épül, ami azt jelenti, hogy eltér a középosztály kultúrájától, a rájuk jellemző viszonyoktól és viszonyulástól. A szegények kultúrája átlépi a települési határokat, hasonlóságot mutat családszerkezetben, kapcsolatokban, fogyasztási szokásokban. EzTovább olvasom

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata: https://cskwiki.hu/melyszegenyseg-2/   A mélyszegénység újkeletű fogalom, a XX. század második felében jelent meg. Azt a jelenséget értjük alatta, amikor valaki hosszú időn keresztül a relatív szegénységi küszöb alatt él, és nem látszik annak lehetősége, hogy helyzetéből önerővel, külső beavatkozás, segítés nélkül ki tudna törni. A mélyszegénység esetén a kockázatiTovább olvasom

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata: https://cskwiki.hu/a-szegenyseg-megjelenese-magyarorszagon/   Magyarországon – a TÁRKI adatai alapján – 2012-ben a teljes népesség 17 százaléka, a gyerekek (0–17 évesek) 26 százaléka élt jövedelmi szegénységben. A rendszerváltás előtt egészen 1981-ig nem beszéltek szegénységről Magyarországon. Azóta a társadalmi egyenlőtlenségek a fókuszba kerültek, amelyek az emberek életét, a lehetőségeit meghatározzák, és befolyássalTovább olvasom

A szócikk lektorált, nem szerkeszthető változata: https://cskwiki.hu/szegenyseg-es-melyszegenyseg/   A XXI. század egyik globális problémája a szegénység, amelyet a növekvő egyenlőtlenségek okoznak, s amelynek egy része átmeneti jellegű, a gazdasági recesszió eredményeként jön létre. A növekvő egyenlőtlenségnek strukturális okai is vannak, ilyenek például jövedelem- és vagyoneloszlás, egyes társadalmi rétegek és csoportok társadalmi és gazdasági alávetettsége. AzTovább olvasom